مقاله ها -
شعر ها -
معرفی کتاب -
مطالب دیگر -
آرشیو مطالب -
August 2014
July 2014
May 2014
April 2014
February 2014
September 2013
August 2013
May 2013
March 2012
February 2012
December 2011
November 2011
September 2011
August 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
January 2010
June 2005
October 2004
June 2004
April 2004
August 2000
پیوندها -
محمد آصف فکرت
عبدالله سمندر غوریانی
پیوند عمر
دکتر اسدالله حبیب
بی صدایی صدای دریاهاست
گلنار و آیینه
تاریخ و ادبیات
تا ساغری باقیست
حس مشترک
خراسانیات
محمد کاظم کاظمی
باغچار
کار کلمه
نورالله وثوق
و آفتاب نمی میرد...
شهرنوش
در خیابان های خواب و خاطره
September 27, 2011

آندم که بار و برگ خزان خازه می شود
ذوقِ گذار، بر دل من تازه می شود
شور و نشاط در نظرم خواب می رود
برقِ نگاه، بسته به خمیازه می شود
عرضِ مراد نیست میسر به طول عمر
این، طول و عرض نیست که اندازه می شود
در دفتر حیات، جوانی رقم نخورد
فصلِ نخوانده ایست که آوازه می شود
آواز مرگ تا که به گوشی رسد، چنان
آوازه می شود که به دروازه می شود.

تو را از چوب می سازد، مرا از شیشه می سازد
خدا کارش درست است، هر چه با اندیشه می سازد
مرا نسبت، به کوه و سنگ دادن مشکل است؛ اما
تو را تا چوب می سازد، برایت ریشه می سازد
به آتش می گدازد تا که زینت گیرد آن طاقی
که با اندک تراشی، از وجودت گیشه می سازد
برِ بشکستن من یک تلقی می کند کافی
و لیکن از برایت آهنی را تیشه می سازد
مرا گلدان کند تا جا برای یک گلی باشد
تو را گلخانه می سازد، تو را صد بیشه می سازد
برای گارگاه من، تنی را میدهد روزی
برای صد نفر از برکت تو پیشه می سازد
خدا کارش درست است، هیچ شکی هم در آن نبود
تو را از چوب می سازد، مرا از شیشه می سازد.