مقاله ها -
شعر ها -
معرفی کتاب -
مطالب دیگر -
آرشیو مطالب -
August 2014
July 2014
May 2014
April 2014
February 2014
September 2013
August 2013
May 2013
March 2012
February 2012
December 2011
November 2011
September 2011
August 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
January 2010
June 2005
October 2004
June 2004
April 2004
August 2000
پیوندها -
محمد آصف فکرت
عبدالله سمندر غوریانی
پیوند عمر
دکتر اسدالله حبیب
بی صدایی صدای دریاهاست
گلنار و آیینه
تاریخ و ادبیات
تا ساغری باقیست
حس مشترک
خراسانیات
محمد کاظم کاظمی
باغچار
کار کلمه
نورالله وثوق
و آفتاب نمی میرد...
شهرنوش
در خیابان های خواب و خاطره
November 12, 2010

موج دردم ، بحر اشکم ، گریه یی پیدا نشد
دشت آهم ، کوه بغضم ، ناله یی بالا نشد
خانقاه ومعبد و دیر و حرم را گشته ام
سر نهادم بر مریدی ، کس مراد ما نشد
صد چو من آغشتۀ رنگ جنون آمد پدید
شهر از مجنون پر است ؛ اما کسی لیلا نشد
در قناعت بسته بودم جویبار آرزو
قطره بود و چشمه گشت و جوی شد ، دریا نشد
هر وفایی را جفایی داد پاسخ ، روزگار
روزگاری با مروت ، لحطه یی پیدا نشد
عشق گر عیب است یا حسن است بر ما چاره چی؟
خوش به حال ما که پیدا شد ؛ ولی حاشا نشد
مرگ هم یکبارگی و زند هم یکبارگی
هر چی بادا باد گر اینجا شد و آنجا نشد

November 7, 2010

گوبند مردم عاشقی آوازه دارد
این گوش ها سوراخ نه ، دروازه دارد
نرد هوس در یک نفس بازنده ام کرد
دلباختن در زندگی اندازه دارد
باد است عمرم ، اول و آخر چه معنی
هر یک نفس در خود هوای تازه دارد
در خواب خوش من خواب خود تعبیر کردم
دنیا دو لبخند و یکی خمیازه دارد
دریاست هستی ، گاه آرام و گهی مست
موج اجل هم یک دو سه جنبازه دارد