مقاله ها -
شعر ها -
معرفی کتاب -
مطالب دیگر -
آرشیو مطالب -
August 2014
July 2014
May 2014
April 2014
February 2014
September 2013
August 2013
May 2013
March 2012
February 2012
December 2011
November 2011
September 2011
August 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
January 2010
June 2005
October 2004
June 2004
April 2004
August 2000
پیوندها -
محمد آصف فکرت
عبدالله سمندر غوریانی
پیوند عمر
دکتر اسدالله حبیب
بی صدایی صدای دریاهاست
گلنار و آیینه
تاریخ و ادبیات
تا ساغری باقیست
حس مشترک
خراسانیات
محمد کاظم کاظمی
باغچار
کار کلمه
نورالله وثوق
و آفتاب نمی میرد...
شهرنوش
در خیابان های خواب و خاطره
June 27, 2010

می گفتند دلم نازک شده
می گفتم یعنی چی؟
همیشه دل ، دلی سنگ ، دلی سنگ خاره بود
این دل چگونه نازک می شود؟
نگو و نپرس
...
دلم این روزها چنان نازک شده
مثل برگ سیر
مثل یک قطره اشک
...نه
اسم اشک را نگیر
اشکم درمی آید
از نازکی دل
باورم نمی شود
طاقت یک حرف کنایه آمیز را ندارم
...
کاری نشده
چیزی را از دست نداده ام
زندگی به روال خودش است
ولی انگار
دلم بهانه می گیرد
مثل پنج ساله ها
..
می گویند آدمها در نهایت پیری بهانه می گیرند
مثل بچه ها
ولی دلم از حالا
نمیدانم شاید چیزی باشد
شاید معلوم شود
ترا بخدا
این چند روز هوایم را داشته باشید
دلم می خواهد به هر کی هر چی می گویم
بگوید خوب
حتی توقع شوخی هم ندارم
چه رسد به تردید
خدا بخیر کند
مثلیکه این دل خیلی نازک شده است
آنقدر نازک که خود را دربین آن احساس می کنم
مانند کودکی در گهواره
در ست برعکس
جای من و جای دل
جابجا شده است