مقاله ها -
شعر ها -
معرفی کتاب -
مطالب دیگر -
آرشیو مطالب -
August 2014
July 2014
May 2014
April 2014
February 2014
September 2013
August 2013
May 2013
March 2012
February 2012
December 2011
November 2011
September 2011
August 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
January 2010
June 2005
October 2004
June 2004
April 2004
August 2000
پیوندها -
محمد آصف فکرت
عبدالله سمندر غوریانی
پیوند عمر
دکتر اسدالله حبیب
بی صدایی صدای دریاهاست
گلنار و آیینه
تاریخ و ادبیات
تا ساغری باقیست
حس مشترک
خراسانیات
محمد کاظم کاظمی
باغچار
کار کلمه
نورالله وثوق
و آفتاب نمی میرد...
شهرنوش
در خیابان های خواب و خاطره
August 19, 2000

چمن که سبزه ندارد بهار بی رنگ است
سخن که جلوه ندارد غزل بد آهنگ است
به کسب جلوه به اعماق فهم باید رفت
که رد پای گهر در میانۀ سنگ است
کجاست مرتبۀ فهم در تفکر ما
که ذهن ما نه سریری ز درک و اورنگ است
همیشه کار به سر منزل هدف نرسد
که پای نیت ما در ضمیر ما لنگ است
شدیم مدعی عافیت به منطق زور
در این معامله گر صلحی است در جنگ است
حقیقت است که ما را فسانه می خوانند
میان ما و حقیقت هزار فرسنگ است
گهی به مذهب عشقیم و گاه با عقلیم
از این دورنگی ما روزگار هم منگ است
نه عشق جاگهی دارد و نه عقل مقام
دو واژه ایست که ننگ متون فرهنگ است
عبث به تار ورق زخمۀ قلم زده ایم
غریو بزم سخن را سکوت آهنگ است